เกี่ยวกับเรา

THAI YOUNG PHARMACIST

DIVERSITY

เราเห็น…ภาพการแลกเปลี่ยนกันในสิ่งดีที่ต่างคนต่างมี เติบโตไปด้วยกัน พัฒนาวิชาชีพไปได้ไกล

มันคงดีที่ได้เห็นภาพที่เภสัชกรได้มาบอกเล่า แลกเปลี่ยนและแบ่งปันความถนัดและจุดแข็งที่ไม่เหมือนกัน เกิดผลลัพธ์ คือ การพัฒนาตนเอง พัฒนางานที่ทำ และขับเคลื่อนวิชาชีพไปยังพื้นที่ใหม่ ๆ

DIMENSIONS

เราเชื่อว่า…เภสัชกรหนึ่งคนมีมิติและตัวตน ที่หลากหลายมากเกินไปกว่าความเชี่ยวชาญเรื่องยา

เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพและตัวตนของคนหนึ่งคน ไม่น้อยไปกว่าการเพิ่มพูนความรู้และทักษะจากบทบาทของวิชาชีพที่สวม การได้เรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆในมิติอื่นเสริม จะช่วยเติมคุณค่า สร้างความมั่นใจ เพื่อการเป็นเภสัชกรที่มีสมรรถนะที่เป็นปัจจุบันทันต่อโลก

SELF-DISRUPTION

เราคือ… “เภสัชกรรุ่นใหม่” ที่ไม่เกี่ยวกับ “อายุ”

ในยุค Disruption ที่มีความท้าทายใหม่ ๆ เกิดขึ้นตลอด มีสิ่งสร้างสรรค์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาทดแทนสิ่งเก่าไม่เว้นแต่ละวัน คำว่า “เภสัชกรรุ่นใหม่” จึงไม่ใช่การพูดถึงเรื่องของ “อายุ” แต่คือ “เภสัชกรที่ปรับตัวได้ไว เรียนรู้ได้เร็ว และเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ทันสมัยได้เสมอ”

THAI YOUNG PHARMACIST GROW

คือ พื้นที่ของการแบ่งปัน สร้างสรรค์ และเติบโตไปด้วยกันของเภสัชกร

Contact Us

Thai YPGrow เภสัชกรไทยรุ่นใหม่เติบโต

For Sponsor & Advertising: thaiypgrow@gmail.com

Email: thai.ypg@gmail.com

Tel: 086-5319768 (ThaiYPGrow Editor) 
     084-677-1750 (Sales)