5 เรื่องที่น่ารู้ของทุนให้เปล่าเรียนต่อในยุโรป

     


การศึกษาต่อระดับป.โทในต่างประเทศ คงเป็นเป้าหมายของใครหลาย ๆ คน เพราะนอกจากจะได้เปิดโลกทางการศึกษาแล้ว ก็ยังเป็นการเรียนรู้และเติบโตในด้านต่าง ๆ ได้เที่ยว ได้มุมมองใหม่ ๆ ของชีวิต แล้วมันจะเจ๋งแค่ไหน ถ้าการมาเรียนของเรานั้น ใช้เวลา 2 ปี แต่จะได้รับปริญญาถึง 2 ใบ หรือมากกว่า จากมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลก ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของยุโรป แถมยังได้ทุนการศึกษาที่ไม่ต้องใช้คืนแม้แต่ยูโรเดียว ถ้าหากผู้อ่านคิดว่า นี่แหละสไตล์ที่ใช่ Erasmus Mundus Joint Master Degree – EMJMD คือ คำตอบนั้น

Erasmus Mundus Joint Master Degree – EMJMD program เป็นหลักสูตรปริญญาโทที่ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาระดับสูงของยุโรป อย่างน้อย 2 มหาวิทยาลัย โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ภายใต้ชื่อ ERASMUS+  ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน รวมถึงมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในหลักสูตร แบบให้เปล่า ซึ่งครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียน, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าประกันสุขภาพ รวมถึงค่าเดินทาง โดยทุนการศึกษาจะมอบให้กับทั้งนักเรียนที่มาจากสหภาพยุโรป (EU candidate) และ นอกสหภาพยุโรป (Non-EU candidate) ซึ่งแอบกระซิบว่า ที่นั่งของ Non-EU candidate มีประมาณ 70 % ฉะนั้น เด็กไทยอย่างเรามีสิทธิ์ลุ้นในโปรแกรมนี้ด้วยค่ะ

5 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ EMJMD

1) EMJMD การศึกษาในโปรแกรมนี้ ผู้เรียนจะต้องเรียนอย่างน้อย 2 มหาวิทยาลัยในยุโรป โดยที่ทุกคนในโปรแกรม อาจจะไปได้เรียนในมหาวิทยาลัยที่ต่างกัน เช่น หลักสูตร Excellence in Analytical Chemistry (EACH) ปีที่ 1 ทุกคนจะได้เรียนที่ University of Tartu, Estonia แต่ปีที่ 2 จะแยกย้ายไปเรียนตาม Study track ที่ต่างกัน 3 สาขา คือ Uppsala University, Sweden, University Claude Bernard Lyon 1, France หรือ Åbo Akademi University (AAU), Finland ซึ่งแต่ละ EMJMD ก็จะมีรูปแบบการ Rotation ที่แตกต่างกันออกไป

2) ผู้จบการศึกษาจากโปรแกรมนี้ ก็จะได้รับปริญญาเป็น Joint Master Degree หรือ Double Master degree จากทุกมหาวิทยาลัยที่ผู้เรียนได้เข้าเรียนและสอบผ่านตามข้อกำหนด

3) การจะได้ทุนการศึกษา จะต้องสมัครและได้รับการคัดเลือกในโปรแกรมของ EMJMD ก่อน ผู้สมัครจะต้องดำเนินการสมัครกับโปรแกรมนั้นด้วยตนเอง รายละเอียดในการสมัครของแต่ละโปรแกรมจะต่างกันไป แต่โดยส่วนใหญ่ จะต้องยื่น Motivation letter, Transcript of Bachelor or equivalence, Certificate of language, Reference letter และมีขั้นตอนการสัมภาษณ์ด้วยในเกือบทุกโปรแกรม ซึ่งแต่ละคนสามารถสมัครได้สูงสุด 3 โปรแกรมในแต่ละปีการศึกษา

4)  ทุนการศึกษา อาจจะมีด้วยกันหลายรูปเบบ

  • ทุนการศึกษาเต็มจำนวนพร้อมค่าครองชีพ ครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียน, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าประกันสุขภาพ รวมถึงค่าเดินทาง
  • ทุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียน จะได้เฉพาะค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการเล่าเรียน แต่ไม่ครอบคลุมถึงค่าครองชีพ
  • ทุนการศึกษาบางส่วน ส่วนนี้จะเป็นเหมือนค่าครองชีพรายเดือนค่ะ อาจจะให้เป็นรายเดือน หรือเป็นก้อนใหญ่หนึ่งก้อน

5)  ช่วงเวลาในการสมัครและการเตรียมตัว

ส่วนใหญ่จะเปิดรับสมัครช่วงเดือนตุลาคม-มกราคมของปีถัดไป เช่น การสมัครเพื่อเรียนในปี 2020/2021 จะเริ่มรับสมัครตั้งแต่ตุลาคม 2019 – มกราคม 2020 ซึ่งวันที่ชัดเจนจะแตกต่างกันไปในแต่ละโปรแกรม

ทุน ERASMUS+ ได้ชื่อว่าเป็นทุนที่มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์มากทุนหนึ่งของโลก เพราะผู้เรียนจะได้เรียนรู้และท่องเที่ยวในยุโรปอย่างน้อยสองประเทศ มีเครือข่ายนักศึกษาทุนของสหภาพยุโรปที่หลากหลายและใหญ่มาก ที่สำคัญ ไม่จำกัดอายุผู้สมัคร หรือจำนวนครั้งในการสมัคร เรียกได้ว่าเป็นทุนที่ให้โอกาสทุกคนมาสัมผัสชีวิตในยุโรปจริง ๆ

หากผู้อ่านรู้สึกว่า ทุนนี้เเหละมันโดนตา มนต์เสน่หาของยุโรปมันโดนใจ สามารถติดตามอ่านตอนต่อไป 3 ขั้นตอนที่ควรเริ่มทำ หากอยากเรียน  Erasmus Mundus Joint Master Degree – EMJMD กันได้ที่นี่เลยนะคะ

NEESTI2B

Reference

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

https://studylink.com/articles/ask-anna-what-erasmus-mundus

http://www.mladiinfo.eu/2019/11/21/erasmus-mundus-scholarship-programme-2020-2022/