Resilient Pharmacist – เภสัชกรเปลี่ยน ปรับ เปิดรับ เติบโต

บทความล่าสุด


จบเภสัชทำอะไรได้บ้าง ? 26 งานประจำที่เภสัชกรทำในบทบาทต่าง ๆ

จบเภสัช ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องทำงานแค่ที่โรงงาน โรงพยาบาล หรือร้านยา แต่จริง ๆ แล้วสามารถทำงานได้หลากหลายมากมายกว่า 26 รูปแบบ

ทำงานจากบ้านแล้ว ผู้จัดการยังจำเป็นไหม ?

ผู้จัดการอาจไม่จำเป็นถ้าไม่จัดการ โดยการจัดการนั้นพนักงานให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากร และ การจัดการความขัดแย้ง เป็นสำคัญ หน้าที่สำคัญสำหรับผู้จัดการ จึงเป็น “การช่วยให้ลูกน้องมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ช่วยพัฒนา และทำให้พวกเขาเติบโต” ด้วยหลัก 3 ข้อได้แก่ Support Respect และ Trust

#เภสัชจัดการเงิน เงินเดือนและโบนัสครั้งต่อไป จัดการใหม่ได้ดีกว่าเก่า

JARS Money Management System โดย T. Harv Eker ผู้เขียนหนังสือ Secrets of the Millionaire Mind เป็นระบบบริหารการเงินที่เป็นที่รู้จักระดับโลก ในฐานะระบบการบริหารการเงินที่ง่ายและทรงประสิทธิภาพ บทความนี้แนะนำหลักการและวิธีทำพร้อมทั้ง checklist template file ที่จะช่วยเสริมให้การบริหารการเงินของคุณง่ายขึ้น

#เภสัชจำกัดวงระบาด ทบทวนความรู้การป้องกันและควบคุมโรค เพื่อให้สื่อสารได้เข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีกว่าเดิม

การสื่อสารการระบาดที่ดีจะทำให้เกิดการป้องกันโรคได้และลดความรุนแรงของโรคได้ การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสมก็จะทำให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรค ไม่เกิดการตื่นตระหนก ทบทวนความรู้การป้องกันและควบคุมโรค หลักสำคัญ คือ ควบคุมแหล่งโรค ตัดการถ่ายทอดโรค ป้องกันกลุ่มเสี่ยง
Latest Posts